หางาน ภูเก็ต

งาน หางาน สมัครงาน ภูเก็ต หางานในอำเภอ เมืองภูเก็ต ,กะทู้ ,ถลาง ,ทุ่งคา ,
บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด

1. นักออกแบบภายใน
ประเภทธุรกิจ: โรงงานรับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. หน้าที่และรายละเอียดของงาน: ออกแบบภายใน, การออกแบบเฟอร์นิเจอ
- เพศ ชาย/หญิง/ สื่อสารภาษาจีนได้
- อายุระหว่าง25 ปี ถึง35 ปี
- เงินเดือน : 45,000 บาทถึง 50,000 บาท
บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
ภูเก็ต 5 นาที
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

2. ล่ามแปลภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (อ.เมือง จ.ภูเก็ต)
-ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ในการปกิบัติงานด้านสายตรวจและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปล แปลเอกสารภาษาต่างประเทศให้กับนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เก
- เพศชายหรือเพศหญิง
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 12,000
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ภูเก็ต 12 นาที
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

3. พนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (ล่ามจีน) ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว(ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต )
-ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ในการปกิบัติงานด้านสายตรวจและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปล แปลเอกสารภาษาต่างประเทศให้กับนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เก
- เพศชายหรือเพศหญิง
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 14,500
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ภูเก็ต 12 นาที
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

4. พนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (สายตรวจ) ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (อ.เมือง จ.ภูเก็ต)
- ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานด้านสายตรวจ - ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว - ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ในการปฏิบัติงานตามการกิจที่
- เพศชายหรือเพศหญิง
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 11,000 บาท
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ภูเก็ต 12 นาที
บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

5. ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ภาคใต้ สนใจ ติดต่อ พี่ไก่ 081-1704304
1.ดูแลพนักงานประจำสาขา 2.ดูแลลูกค้า 3.รักษามาตราฐานของร้าน 4.บริหารจัดการ้าน สร้างยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนด
- รักงานบริการ
- ทำงานเป็นกะ และ ทำงานในวันหยุดราชการได้
- เงินเดือน : 15,000
บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ภูเก็ต 8 ชั่วโมง
บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด

6. เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม
1. ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท 2. ดูแลการเบิก-จ่าย เงินสดย่อยของโครงการ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำค่าแรงช่างผู้รับเหมา DC ของโครงการ 4. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกไ
- 1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- 2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด
ภูเก็ต 8 ชั่วโมง
บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด

7. Site Engineer
1. ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงาน 2. ดูแลให้การก่อสร้างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยควบคุมความถูกต้องทางมาตรการวิศวกรรม และดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง 3. ดูแล ควบคุม กำ
- 1. สำหรับเพศชาย หรือ หญิง ต้องไม่มีพันธะทางทหาร
- 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (หากเป็นวุฒิ อสบ.ต้องมีใบ กว.)
- เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และความสามารถ
บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด
ภูเก็ต 8 ชั่วโมง
บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด

8. หัวหน้าบัญชีการเงิน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของทีมงานและการเงินของบริษัท 2. จัดทำงบการเงินประจำเดือน และปี รวมทั้งจัดทำเอกสารประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำรายงานประจำเดือน/ปี เพื่อกา
- 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
- 2.มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด
ภูเก็ต 8 ชั่วโมง
บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด

9. Draftman
1. ตรวจสอบหน้างาน/จัดทำแบบก่อสร้าง โครงสร้าง สถาปัตย์ 2. จัดทำ shop drawing เคลียร์แบบ สำหรับงานก่อสร้าง โครงสร้าง สถาปัตย์ 3. เข้าร่วมประชุม และประสานงานกับสถาปนิก วิสวกร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 1-5 ปี
- ใช้โปรแกรม Autocad, SketchUp และ Excel ได้ดี
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด
ภูเก็ต 8 ชั่วโมง
บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด

10. Senior accountant
ดูแลเรื่องงานบัญชีหน้างานก่อสร้าง
- เคยดูเรื่องก่อสร้างมาก่อน
- แยกประเภทบิลเป็น
- เงินเดือน : 30000
บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด
ภูเก็ต 8 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0