หางาน บึงกาฬ

งาน หางาน สมัครงาน บึงกาฬ หางานในอำเภอ เมืองบึงกาฬ ,พรเจริญ ,โพนพิสัย ,โซ่พิสัย ,ศรีเชียงใหม่ ,สังคม ,เซกา ,ปากคาด ,บึงโขงหลง ,ศรีวิไล ,บุ่งคล้า ,สระใคร ,เฝ้าไร่ ,รัตนวาปี ,โพธิ์ตาก ,
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดบึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ, เซกา)
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเข
- เพศ ชาย อายุ 22-38 ปี
- วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
- เงินเดือน : 15,000-28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บึงกาฬ 1 วัน
บริษัท รัตนดีไซน์ จำกัด

2. ช่างปูน,ช่างไม้,กรรมกร

- อายุ 18-45ปี
- ไม่เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด
- เงินเดือน : รายวัน
บริษัท รัตนดีไซน์ จำกัด
บึงกาฬ 1 วัน
บริษัท รัตนดีไซน์ จำกัด

3. ฝ่ายการตลาด
ขาย บ้าน-ที่ดิน ,โปรโมท โฆษณา หาลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้าน ให้กับบริษัท (part time)
- มีประสบการณ์
-
- เงินเดือน : ไม่ระบุ
บริษัท รัตนดีไซน์ จำกัด
บึงกาฬ 1 วัน
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

4. พนักงานขาย ประจำร้าน KingKong Phone สาขาโลตัสบ้านฟ้า
ความรับผิดชอบหลัก 1.ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ และผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ 2.บริการลูกค้าด้วยความสุภาพรวดเร็วเป็นกันเองและสร้างความประทับใจเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
- เพศ ชาย - หญิง
- อายุ 20-35 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
บึงกาฬ 3 วัน
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

5. เจ้าหน้าที่ทดสอบคุณภาพสินค้า ห้องแลป
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากการผลิต ให้ได้ตรงตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพสินค้า ให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานการส่งออก อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 26 - 37 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพห้องแลปอย่างน้อย 1 ปี
- การศึกษาปริญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บึงกาฬ 5 วัน
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

6. ล่ามภาษาจีนกลาง
ล่ามแปลภาษาจีน สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางกับคนจีนได้ดี พูด ฟัง อ่านได้ ติดตามคนจีนช่วยเป็นล่ามเพื่อสื่อสารกับคนไทยและคนจีน สถานที่ทำงานที่ โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ชาย หรือ หญิง
- อายุ 23 - 37 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บึงกาฬ 5 วัน
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

7. บัญชี/เจ้าหน้าที่การบัญชีและการเงิน (ต้องการด่วนมาก)ด่วนมาก !
จัดการดูแลงานด้านเอกสารการบัญชี บันทึกข้อมูลการบัญชี ตรวจสอบเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกใบวางบิล /ใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายรับ - รายจ่าย ปร
- ชาย หรือ หญิง มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
- อายุ 27-38 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บึงกาฬ 5 วัน
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

8. บุคคล/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ต้องการด่วนมาก)ด่วนมาก !
จัดทำเอกสารสมัครงาน สัมภาษณ์งาน คัดสรรพนักงาน ดูแลพนักงานในองค์กร จัดฝึกอบรมพนักงาน จัดทำบันทึกการขาด ลา มาสาย จัดทำและดูแลสวัสดิการพนักงาน วางแผนเตรียมแผนงานด้านบุคคลากรให้เพียงพออย่างต่อเนื่อ
- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27 - 39 ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บึงกาฬ 5 วัน
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

9. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/คลังสินค้า (ต้องการด่วนมาก)ด่วนมาก !
จัดหาจัดซื้ออุปกรณ์สแปรพลาส ติดต่อสัพพลายเอ้อร์ วางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ไว้ใช้งานสำหรับดำเนินการผลิต ประสานงานประจำวัน กับหัวหน้าฝ่ายผลิต/หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง บันทึกสต๊อกคลังสินค้า รับ เบิก
- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 26 - 37 มีประสบการณ์ทำงานจัดซื้อ ดูแลคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บึงกาฬ 5 วัน
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

10. แอดมิน ( ต้องการด่วนมาก)ด่วนมาก !
จัดทำแผนงานประจำวัน / ดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ คีย์ข้อมูลในระบบ ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง / รายงานต่อผู้บังคับบัญชา จัดการดูแลความสะอาดความเป็นระเ
- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27 - 40 มีประสบการณ์ทำงานดูแลระบบภายในองค์กรอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บึงกาฬ 5 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194