ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3,347 หน้า จำนวน 33,463 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ธุรการประสานงาน
- จัดทำเอกสารวาระการประชุม - นำเสนองาน ดูแล จัดเตรียมตารางนัดหมายการประชุม - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอให้ผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกภายในองค์กร - เขียนจดหมายราชการได้ดี - อื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟทีวี (ประเทศไทย) จำกัด
2เจ้าหน้าที่การเงิน
- บันทึกบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้ - บันทึกรายการบัญชี AP AR ได้ - ลงบัญชีเครดิต เดบิตได้ - จัดทำเช็ค ใบ invoice ได้ - ทำเงินเดือน และประกันสังคมได้ - พิมพ์เช็คจ่ายได้ มีความรู้ด้านภาษี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟทีวี (ประเทศไทย) จำกัด
3เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
1.ติดต่อประสานการขายหาลูกค้าใหม่ดูแลลูกค้าเก่า 2.ประสานงาน ติดตาม เรื่องการสั่งผลิตสินค้า 3.ติดต่อ จอง นัดหมายสายเรือ ชิ้ปปิ้ง 4.ประชุมวางแผนร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.มีโอกาสได้ไปต่างประเทศกับบร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด
4เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ จัดหาผู้ส่งมอบให้เพียงพอต่องานจัดซื้อ 2.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายให้ได้ตามเป้าหมายและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ 3.เปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองกับผู้ขายให้ได้สินค้าที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด
5ช่างซ่อมบำรุง
1.ซ่อมแซม บำรุง รักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน 2.ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในและบริเวณโดยรอบโรงงาน 3.มีความรู้ในงานซ่อม สร้าง อื่นๆ เช่น เชื่อมโลหะได้เป็นต้น 4.คิดค้น ประดิษฐ์ เพื่อประโย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด
6ประสานงานการตลาด
1.รับแผนปฏิบัติงานประจำวันจากผู้บังคับบัญชา 2.ดูแลประสานงานจัดการออเดอร์ใน Shopee ตอบข้อความลูกค้า 3.ดูแลเรื่องการแลกของรางวัล แพ็คสินค้า ของแถม ส่งให้ลูกค้า 4.ประสานงานการตลาดทั้งภายในและภายนอกบริ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด
8เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1.วิเคราะห์ ออกแบบหลักสูตร ความต้องการในการฝึกอบรมและวางแผนฝึกอบรมประจำปี รวมถึงกำหนดงบประมาณ 2.ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ 3.สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมได้ 4.ตรวจติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 5...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด
9เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1.จัดทำเอกสารการรับจ่าย 2.รับวางบิล-จ่ายเช็ค และเอกสารทางการเงิน 3.จัดทำภาษี ภงด.3 , 53 ภพ.30 4.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด
10IDC Operations Engineer ( รับสมัครด่วน )
- Responsible for the management & technical support of servers/routers/switches/network in Data Center environment -Configuration changes of the network and debug of Data Center network, fault troub...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลองดาต้า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด