ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3,258 หน้า จำนวน 32,575 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Admin เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร
1.ประสานงานการจัดอบรมหลักสูตรกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรมจัดกิจกรรม สันทนาการ หรือสัมมนานอกสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ มีเดีย จำกัด
2พนักงานบัญชี พัทยา รับสมัครด่วน
ทำรายการบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบบัญชีและการปรับปรุงตามความเป็นจริง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย งานประจำ เวลาทำงาน 08.00-17.00 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : โอม การท่องเที่ยว จำกัด
3พนักงานรถATV พัทยา รับสมัครด่วน
นำลูกค้าเข้าให้บริการรถ ATV ในสนามที่กำหนด ให้คำแนะนำและอธิบายวิธีการขับขี่รถ ATV ตรวจเช็คและดูแลรักษาสภาพรถ ATV ให้มีประสิทธิภาพ ดูแลความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ ได้ ปฎิบัติง...ดูรายละเอียด
องค์กร : โอม การท่องเที่ยว จำกัด
4พนักงานเพนท์บอล/บีบีกัน พัทยา รับสมัครด่วน
จัดการดูแลสนามเพนท์บอล ตรวจสอบและดูแลการใช้สนาม แนะนำวิธิาการเล่นและกติการต่างๆ ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก ซ่อมปืนเพนท์บอล/ปืนบีบีกันได้ ดูแลทำความสะอาดปืน ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รั...ดูรายละเอียด
องค์กร : โอม การท่องเที่ยว จำกัด
5พนักงานสโตร์(สนามยิงปืน)พัทยา รับสมัครด่วน
ควบคุม ดูแลวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือทุกประเภท เช็คของภายในสโตร์ให้ครบตามจำนวน ดูแลการเบิกจ่าย/รับคืนเครื่องมือให้เป็นไปตามขั้นตอน เก็บของในสโตร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ล้างปืน ซ่อมปืน บันทึกรายการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โอม การท่องเที่ยว จำกัด
6พนักงานเคาน์เตอร์ พัทยา รับสมัครด่วน
ต้อนรับลูกค้า จำหน่ายบ้ตรให้กับลูกค้า ให้ข้อมูลและช่วยเสนอกิจกรรม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลต่างๆ บริการลูกค้าด้วยความสุภาพและประทับใจ ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานประจำ เวลาทำงาน 09.00-18.0...ดูรายละเอียด
องค์กร : โอม การท่องเที่ยว จำกัด
7เจ้าหน้าที่ประจำช่องยิงปืน(สนามยิงปืน)พัทยา รับสมัครด่วน
จัดการกิจกรรมสนามยิงปืน ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ยิงปืน ให้คำแนะนำและสอนการใช้ปืนให้กับลูกค้า รักษาความปลอดภัยในสนามยิงปืน ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย งานประจำ เวลาทำงาน 09.00-18.00 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : โอม การท่องเที่ยว จำกัด
8พนักงานขายเครื่องดื่ม(คาเฟ่)พัทยา รับสมัครด่วน
บริการลูกค้าอย่างเป็นกันเอง ช่วยเสริฟ์อาหารและเครื่องดื่ม รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และจดความต้องการพิเศษ ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โอม การท่องเที่ยว จำกัด
9พนักงานถ่ายรูป พัทยา รับสมัครด่วน
ถ่ายภาพให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ จัดการและแต่งรูปภาพให้มีความสวยงาม ให้คำปรึกษาและแนะนำถึงการถ่ายภาพกับลูกค้า ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานประจำ เวลาทำงาน 09.00-18.00 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : โอม การท่องเที่ยว จำกัด
10พนักงานกุ๊กครัวไทย ที่พัทยา รับสมัครด่วน
จัดเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหารให้ได้ตามเมนูที่กำหนด ดูแลความสะอาดและจัดเตรียมพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อบ ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ ตรวจนับสต๊อกวัตถุดิบ ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย งานประจำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โอม การท่องเที่ยว จำกัด