ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 159 หน้า จำนวน 1,583 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
1การจัดการประสานงานขายออนไลน์,บริหารงานทั่วไปตลาดออนไลน์
ขายสินค้าตามเป้าที่บริษัทกำหนดในแต่ละเดือน พัฒนาเพื่อแต่งตั้งเป็นผูัจัดการฝ่ายขายต่อไป -ขยายงานด้านบุคลากร -ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร -จัดกิจกรรมสนับสนุนการขยายงาน -ดูแลสอนงานพนักงานและพัฒนาบุคลากร ทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มพีเอ็น บิซิเนท ชับพอร์ต จำกัด (MPN)

28 พฤศจิกายน 2564
2เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก)
จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน บัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
3ธุรการ
- จัดทำเอกสาร ภายในบริษัท - ประสานงานติดต่อลูกค้า - ประสานงานต่างๆทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
4หัวหน้าธุรการประสานงานขาย CS ทำงาน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
- เน้นวางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบและติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน -ตรวจสอบระบบ - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายขายและสต็อค - ควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับงานธุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTS Pet Food Co.,Ltd.
5ADMIN คลังสินค้า ทำงานที่ สามโคก (รับด่วน หลายอัตรา)
ติดตามข้อมูลออเดอร์ประจำวัน ประสานงานกับฝ่ายขาย และคลังสินค้า ประสานงานกับฝ่ายขาย และคลังสินค้า ดูแลสินค้าส่งคืน และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTS Pet Food Co.,Ltd.
6ธุรการประสานงานขาย CS ทำงาน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (รับด่วน หลายอัตรา)
- จัดทำใบเบิกสินค้ารอจัดส่งให้สาขาต่างๆ ตามที่สาขาต้องการ - ทำใบเตรียมสินค้ารอส่ง - จัดทำใบนำสินค้าออกจากสามโคก อ้างอิงจากใบเตรียมสินค้ารอส่ง - ปฏิบัติงานตาม JD และ WI ได้ - ปฎิบัติงานอื่นๆตามท...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTS Pet Food Co.,Ltd.
7เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล ประจำสามโคก ปทุมธานี
1. วางแผนการสรรหา คัดเลือก ตลอดจนดูแลอัตรากำลังพนักงานที่มัคุณภาพให้กับทางสำนักงานและสาขา ควบคุมดูแลเรื่องการรับ พนักงานเข้าทำงาน จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มที่ต้องใช้ รวมถึงการประกาศรับพนักงานตามตำแหน่...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTS Pet Food Co.,Ltd.
8ธุรการประสานงานต่างประเทศ(จีน)
ติดต่อประสานงานกับ ประเทศจีน เป็นหลัก สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ ทำงาน วันจันทร์- วันเสาร์ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.ซี.บี.พีอี ไพ้พ์เซอร์วิส จำกัด
9พนักงานคีย์ข้อมูล-ดูหน้าร้าน
-คีย์ข้อมูลผลตรวจต่างๆ -ทำเอกสารจัดส่ง -เอกสารเก็บเงิน -ดูแลลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮลักซ์ ออพติคอล โมบาย จำกัด
10ธุรการขาย (Admin Support)
-ทำใบเสนอราคา -ติดต่อประสานงานด้านเอกสาร -ขยัน,อดทน -ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้ดี -ทำรายงานสรุปตามหน้าที่รับผิดชอบได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ พลัส จำกัด