ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 122 หน้า จำนวน 1,214 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
1Accountant เงินเดือน 18,000- 23,000 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ติดต่อสมัครงานแอดไลน์-โทร 095-775-9074 ไอซ์
-รายละเอียดการทำงาน- - ตรวจสอบใบแจ้งหนี้จาก Vendor และ คีย์ข้อมูลในระบบบัญชี - บันทึกรายการจ่ายประจำวันและชำระเงิน - สรุปค่าใช้จ่ายประจำวันและส่งให้ผู้บังคับบัญชา - บันทึกและเคลียร์เอกสาร Advance...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
3พนักงานบัญชี พัทยา รับสมัครด่วน
ทำรายการบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบบัญชีและการปรับปรุงตามความเป็นจริง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย งานประจำ เวลาทำงาน 08.00-17.00 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : โอม การท่องเที่ยว จำกัด
5เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด)
จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม ในโปรแกรมบัญชี จัดทำใบจ่ายเช็ก และ เงินสด พร้อมเขียนเช็ค จำทำ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด.53 จัดทำใบ Pay In นำเช็คเข้าบัญชี ทำงบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
6หัวหน้าบัญชีจ่ายและการเงินจ่าย
1.ดูแลระบบบัญชีการเงิน ด้านรับ-จ่าย ของบริษัท 2.สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ 3.ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายPV,ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องก่อนนำเสนอผู้บริหาร 4.ติด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จำกัด
7พนักงานบัญชี ประจำสาขาปทุมธานี
-ปฏิบัติงานด้านบัญชีรายรับ-รายจ่าย -ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงานการเงินประจำวัน -ติดต่อและประสานงานด้านบัญชีกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปงานบัญชีและเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จำกัด
8พนักงานบัญชี
- ทำบัญชีต้นทุนสินค้า - งานบัญชีทั่วไป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด
9บัญชี-ธุรการ
จัดเตรียมเอกสารงานบัญชี และ งานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ติดต่องานภายนอก เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ของบริษัท (เป็นบางครั้ง) - ดูแลรับผิดชอบ ห้องเช่าบริษัท ได้แก่ ติดตาม/ทวงถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเอ็นที โลจิสติกส์ จำกัด
10บัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้
ประเภทธุรกิจ : ชิปปิ้งและขนส่ง ปฏิบัติงาน :ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพร้าว วันและเวลาเปิดทำการ : วัน จันทร์ ถึง วันเสาร์เวลา…08.30……น. ถึง…17.30...น. ( ทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ ) หน้าที่และรายละเอี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด