ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 85 หน้า จำนวน 842 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
1ช่างไอที SUPPORT (**** ทำงานประจำที่กรุงเทพ *****)
1. Set print & Scan (Remote) 2. โทรแนะนาการแก้ไขปัญหา และแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องให้ลูกค้า 3. ส่งเครื่อง - ติดตั้ง 4. ให้คำปรึกษาช่าง 5. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 6. ซ่อมเครื่องถ่าย 7....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.เอ เทรดดิ้ง จำกัด
2ช่างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร (มีสอนงานโดยรุ่นพี่และมีอบรม) ด่วน!!!! (**** ทำงานประจำที่กรุงเทพ *****)
- รับแจ้งซ่อมจาก ADMIN (ลูกค้า) - ประสานงานแผนกต่างๆ - ให้บริการลูกค้า ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร - ทำบันทึกเอกสารการเข้าซ่อม - ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.เอ เทรดดิ้ง จำกัด
3ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง รถเครน รับด่วนหลายอัตรา ( สนใจโทร 02-740-5888 )
1. ซ่อมบำรุงรถเครน, ตรวจสภาพรถเครนก่อนการซ่อมบำรุง พร้อมทดสอบหลังการซ่อมบำรุงร่วมกับพนักงานขับ 3. จัดเก็บเครื่องมือและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4. เช็ครายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน 5. ดำเนินกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด
4ช่างซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ รับด่วนหลายอัตรา ( สนใจโทร 02-740-5888 )
- ซ่อมบำรุงรถโฟร์คลิฟท์ - ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งระบบ - ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ และ PM เครื่อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด
5ช่างซ่อมบำรุงรถเครน รับด่วนหลายอัตรา ( สนใจโทร 02-740-5888 )
-ซ่อมบำรุงรถเครนทั้งในและนอกสถานที่ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด
7ผู้ช่วยช่างประจำอาคาร
1. ซ่อมบำรุง แก้ไข ดำเนินการ งานระบบห้องโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุม ภายในอาคาร และแก้ไขเบื้องต้น ในส่วนที่ชำรุด 2. ซ่อมบำรุง แก้ไข ดำเนินการ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคาร หรือสำนักงาน และแก้ไขเบื้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
8พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ดูแลการใช้งานอุปกรณ์ ไอที และอุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ ในห้องประชุม สัมนา ภายในอาคาร /แก้ไข ซ่อมแซมเบื้องต้น อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม สัมนา /จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ ที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
9ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (รายวัน ด่วน) ประจำโรงงานและบริษัท
1.ช่างไฟบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆในความรับผิดชอบ พร้อมทำทะเบียนและบัญชีคุม เพื่อสะดวกในการวางแผนซ่อมบำรุง 2. ช่างไฟ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสโตร์ และอะไหล่ที่ต้องการเสนอต่อผู้บังคับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
10หัวหน้าฝ่ายช่างซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานและองค์กร)
1.บริหารจัดการเรื่อง อุปกรณ์การจ่ายงานซ่อมบำรุง 2.ประเมินเรื่องการใช้กำลังคนต่อชนิดงานนั้นๆ 3.ประเมินวัสดุ,อุปกรณ์,เครื่องมือ และบริหารงบประมาณ 4.ประเมินระยะเวลาการทำงานแต่ละชิ้นได้ 5.มีความรู้เร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด