ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวน 18 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
1QMR, QA / GHP, HaCCP Officer
สนับสนุนระบบมาตรฐาน GMP (ดำเนินการต่อ) และจัดสร้างเอกสารระบบมาตรฐาน อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
2Assistant IT Manager (Infrastructure and Security)
- Extensive knowledge of Cloud Infrastructure, network, ISO27001, PDPA - Experience working in hospitality industry is preferred. - Experience in team management and coaching - Proven experience in...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
3ผู้จัดการคุณภาพQMR/ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพQMR
รับผิดชอบจัดทำเกี่ยวกับระบบ ISO ดูแลระบบและจัดทำเอกสารรับการตรวจประเมินจากผู้ว่าจ้าง และการตรวจประเมิน ISO...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
4แผนกวิจัยและพัฒนา (Research and Development, R&D)
สะดวกเดินทาง แถว ถ.ศรีนครืนทร์ เฉลิมพระเกัยรติ บางนา-ตราด ช่วงเลย ก.ม. 4 ขึ้นไปทางราม 2...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โดมิเนียน เคมเมท จำกัด
5เจ้าหน้าที่บุคคล
- สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพตามที่กำหนดเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กร - ฝึกอบรมพนักงานทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - จัดการ ดำเนินการ พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร - ร่วมดำเนินกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
6Business Development Coordinator (ผู้ประสานงานพัฒนาธุรกิจ) ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์
1.ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่ทีมเมื่อติดต่อกับคู่ค้าธุรกิจ OEM 2.สนับสนุนทีมในการจัดเตรียมเอกสารตามข้อกำหนดของคู่ค้าธุรกิจ OEM 3.ดำเนินการวิจัยตลาดเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ 4.การสร้างและรัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
7Business Development Executive (ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์)
•Bring new products to market by analyzing proposed product requirements and product development programs and establishing a timeline. •สรรหาสินค้าที่มีศักยภาพในการทำตลาดเข้ามาในบริษัท โดยวิเคราะห์สิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
8จนท.ฝ่ายระบบคุณภาพ (ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์)
1.ดำเนินการควบคุมเอกสารด้านระบบคุณภาพขององค์กร 2.สื่อสารประสานงานและให้คำปรึกษา แนะนำ เรื่องการดูแลระบบการควบคุมเอกสาร 3.ทบทวน KPI ของบริษัทและของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 4.วางแผนและดูแลการ Audit ระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
9HR พนักงานฝ่ายบุคคล
การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการศักยภาพของบุคคล การศึกษา วิเคราะห์อัตรากำลัง ตรวจสอบรวบรวมภาระงานของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน คำนวณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มไพร์แกรนิต จำกัด
10R&D
งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจแอนด์เค อินเตอร์เนเชอรัล จำกัด