หางาน เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/ประกัน/คณิตศาสตร์

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

1. เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ประจำสำนักงานใหญ่
1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ 2. ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค
- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 30 ปี มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในด้านวิเคราะห์สินเชื่อ
- เงินเดือน : 15,000-17,000
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 1 ชั่วโมง
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

2. เจ้าหน้าที่แผนงาน
1 จัดทำแผนพัฒนางานกับผู้ใช้งาน เพื่อปรึกษา/แนะนำ/ประเมินผลและทำความเข้าใจสำหรับ Requirement ที่ทางผู้ใช้งานต้องการ 2 ส่งต่อ Requirement ตรงตามผู้ใช้งานต้องการไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง/พัฒนาต่อ ตามระยะเว
- อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ
- เงินเดือน : เงินเดือนปัจจุบัน: น้อยกว่า 23000 บาท
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 1 ชั่วโมง
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
1.วิเคราะห์ข้อมูลองค์กรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การหาระบบวิธีการแก้ไขปัญหา 2.จัดทำระบบงาน หรือ รายงานจากระบบงาน Quick View /Power BI / Microsoft Office ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Analysi
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา สถิติ, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่
- อายุ 22 - 30 ปี
- เงินเดือน : เงินเดือนปัจจุบัน: น้อยกว่า 23000 บาท
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 1 ชั่วโมง
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

4. พนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (ด้านการเงินและงบประมาณ) ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สุวรรณภูมิ)
-ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน งบประมาณ บัญชี ตามที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมอบหมาย -ปฏิบัติงานด้านการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กองบัญชาการตำรวจท่อ
- เพศชายหรือเพศหญิง
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 11,000
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 1 ชั่วโมง
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

5. พนักงานทดสอบโปรแกรม - Tester - Full time
1.ทำ Design & Produce Test Cases ของแอปพลิเคชัน 2.ทำรายละเอียดการติดตั้ง Setup Environment Test (UAT & Production) 3..ทำ Test Script เพื่อตรวจ Produce Test Script 4.ทำการสรุปผลการ Test ระบบให้กับผ
- ป.ตรี หรือเทียบเท่า (วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- ชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
- เงินเดือน : 15,000-20,000
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 1 ชั่วโมง
บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด

6. Analyst
1. ดูแลงาน Analysis Report เพื่อ Support ฝ่ายขายทั้งหมด (Develop smart and efficiency report and data extraction needs) 2. จัดทำ Presentation เพื่อใช้ในการนำเสนอเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด (Design data int
- 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง (data analysis or marketing) Bachelor’s degree in relat
- 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการทำ Data Analyst อย่างน้อย 3 ปี (At least 3 years of experience as da
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 9 ชั่วโมง
บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ รฟม. (MRTA) ด่วนด่วนมาก !
- ปฎิบัติงานพิมพ์ จัดทำเอกสาร - ตรวจสอบความถูกต้อง - เวียน รับ-ส่ง ,ลงทะเบียน - ลงรายการและจัดทำทะเบียนต่างๆ - ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัตงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทุกเพศ หากเป็น เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
- อายุ 20 - 30 ปี
- เงินเดือน : 12,500
บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด
กรุงเทพมหานคร 9 ชั่วโมง
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

8. ที่ปรึกษาการเงิน IC license
- ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ยูนิตลิงค์ - ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ - ให้คำปรึกษาด้านการลดหย่อนภาษี - ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแบบครบวงจร
- ปริญญาตรี ทุกสาขา (สาขาเกี่ยวข้องการเงินการธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป(รายได้รวม)
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
เชียงใหม่ 10 ชั่วโมง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

9. เจ้าหน้าที่ติดตามและประมวลผล จ.นครสวรรค์
1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 2. ร่วมพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผล 3. ประสารงา
- วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสถิติ, บริหารจัดการข้อมูล, วิศวกรรมศาสตร์ , คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ย
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และหากมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL และภาษา PHP
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
นครสวรรค์ 23 ชั่วโมง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

10. เจ้าหน้าที่ติดตามและประมวลผล จ.ชลบุรี
1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 2. ร่วมพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผล 3. ประสารงา
- วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสถิติ, บริหารจัดการข้อมูล, วิศวกรรมศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ย
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และหากมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL และภาษา PH
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างสมาคมฯ
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
ชลบุรี 23 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.42120099067688