หางาน เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่

Highlight รับด่วน!

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

1. คนสวน
หน้าที่และความรับผิดชอบ • ดูแลการจัดสวน ภูมิทัศน์ภายในของโรงพยาบาล และบริเวณโดยรอบ • ตัดแต่งสวนหย่อม ใส่ปุ๋ยต้นไม้หรือพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล • จัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ในการทำสวนต่าง ๆ • กา
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- เงินเดือน : -
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
ชลบุรี 25 นาที
บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด

2. รับสมัครงาน คนสวน
ดูแลสวนผัก ผลไม้ ตัดหญ้า ปลูกผัก รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย
- อายุ 25 - 50 ปี
- เงินเดือน : 9,000 ขึ้นไป
บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด
นครราชสีมา 1 ชั่วโมง
บริษัท อู่ทองการแร่ จำกัด

3. พนักงานขับรถบรรทุก
ขับรถบรรทุกขนาด 50 ตัน ขนหินใหญ่เข้าโม่
- อ่านออก เขียนได้
- ใบอนุญาตขับขี่ ท.2 ขึ้นไป
- เงินเดือน : 10,000-20,000
บริษัท อู่ทองการแร่ จำกัด
สุพรรณบุรี 9 ชั่วโมง
4. ผู้ช่วยโฟร์แมนควบคุมงานดูแลสวน
ควบคุม จัดการ วางแผนงานดูแลสวน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ม.6 - ปวส.
- มีภาวะเป็นผู้นำ ควบคุมคนงานได้ มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
- เงินเดือน : 14,000-16,000
บริษัท เอเวอร์กรีน โฟร์ ทรี จำกัด
นนทบุรี 17 ชั่วโมง
5. โฟร์แมน
1. ควบคุมงานดูแลสวน จัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ แก้ปัญหาโรคพืช 2.ควบคุมพนักงานสวนให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน มีไหวพริบในการแก้ปัญหา สามารถแนะนำ ออกคำสั่ง และทำงานเป็นตัวอย่างแก่พนักงานได้ 3. ประเมินหน้างาน
- จบ ม.6 - ปริญญาตรี ด้านเกษตรพืชสวน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เงินเดือน : 16,000-20,000
บริษัท เอเวอร์กรีน โฟร์ ทรี จำกัด
นนทบุรี 17 ชั่วโมง
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด

6. ผู้จัดการทั่วไป
วางแผน กำกับ ติดตาม รวมถึงการแก้ไขปัญหาในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ วิเคราะห์ปัญหา ควบคุม ดูแลและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จัดทำและควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 35 - 40 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวบาล,สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร, สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
ระยอง 22 ชั่วโมง
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด

7. ผู้จัดการสาขา-เลี้ยงไก่เนื้อ
1.บริหารงาน/วางแผนงานเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนื้อ ตามนโยบายบริษัท 2.ควบคุม ตรวจสอบงานทั้งระบบของสาขา 3.วิเคราะห์ แก้ปัญหางาน เฉพาะหน้า 4.สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร
- เพศชาย อายุ 30-45 ปี มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่เนื้อ
- วุฒิ ป.ตรี สาขาสัตวบาล, สัตวแพทย์,เทคโนโลยีผลิตสัตว์,การตลาด อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามปสก.
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
นครปฐม 22 ชั่วโมง
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด

8. สัตวบาลส่งเสริมไก่เนื้อ ด่วน!!!!ด่วนมาก !
- รับผิดชอบดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ/ไก่ไข่ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานวิชาชีพ - สนับสนุนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสานงานกันตามนโยบายบริษัท
- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาสัตวศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์
- เงินเดือน : 15,000 หรือตามข้อตกลง
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
ภาคตะวันออก 22 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

9. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ประจำที่บริษัท APM AGRO (โรงงานอาหารสัตว์) อ.จอมบึง)
1. สุ่มเก็บและตรวจสอบตัวอย่างวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์รับเข้า 2. ทวนสอบสภาพการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น สี กลิ่น ฯลฯ 4. ตรวจสอบตัวอย่างผิดปกติในกระบวนการ
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20-30 ปี
- วุฒิ ม.6 หรือ ปวส. ที่มีประสบการณ์ด้าน QA QC
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 1 วัน
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

10. พนักงานขาย (สัตวฺ์น้ำ)
- ดูแลลูกค้าเดิม - ประสานงานรับคำสั่งซื้อ ตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า - นำเสนอผลิตภัณฑ์ เปิดบิลลูกค้าใหม่
- เพศชาย อายุ 22-30 ปี
- วุฒิ ป.ตรี สาขา ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีผลิตสัตว์
- เงินเดือน : 16,000
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.46800112724304