ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 76 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1พนักงาน จป.วิชาชีพ
จัดทำนโยบาย แผนประจำปีโครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย สำรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องตามกฏหมายกำหนด จัดทำรายงานเพิ่อส่งสำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย/ติดต่อหน่วยงานราช...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
2"ด่วน" ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ จป.เทคนิคขั้นสูง/จป.วิชาชีพ
1 ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 2 รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย 3 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย 4 วิเคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
3Safety Supervisor
• เตรียมแผนการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม • ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม • ประเมินการปฏิบัติงานของสม...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
5เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(จป.ด้านความปลอดภัย)
- เลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) งานด้านความปลอดภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ เหตุผิดปกติ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การซ้อมอพยพหนีไฟ การดับเพลิงขั้นต้น - ดูแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
6หัวหน้า/ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยอาคารสถานที่
1. ดูแลระบบกล้องวงจรปิด CCTV 2. ดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่ 3. ดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ 4. ดูแลระบบดับเพลิง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด
7Sr. Quality & Safety Supervisor
• Act in the role of safety expert and advisor. • Implementing all Quality Management, Occupational Environment, Safety, and Health Control programs. • Providing advice and assisting the management ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
8Safety Control Tower เทพารักษ์
-นำแผนความปลอดภัยมาใช้ในการปฏิบัติการขนส่ง สามารถติดตามได้จากศูนย์ควบคุมการขนส่ง -รับแผนงานการเดินรถและติดตามแผนติดตามความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานขนส่ง -รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติ ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
9ต้องการด่วน !!! เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการภายใต้การสนับสนุนจากสสส.
โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) มีหน้าที่หลักในการเป็นผู้ปฏิบัติงานและประสานการจัดกิจกรรมต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
รายละเอียดงาน 1.จัดทำแผนงานและดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน 2.ตรวจสองสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและติดตามปรับปรุงแก้ไข 3.ประเมินความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนควบคุม ปฏิบัติ/แผนลดความเส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จำกัด