หางาน วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์

บริษัท พุทธเตซะ จำกัด

1. วิศวกรไฟฟ้า ***ด่วน****ด่วนมาก !
1. ออกแบบและประมาณราคางานระบบไฟฟ้า 2.เขียนแบบ shop drawing 3.ทำเอกสารงานเพิ่ม-ลด และเคลียร์สเปค Material 4.ควบคุมงาน ประสานงานทุกฝ่าย เพื่อให้งานโครงการสำเร็จตามกำหนด 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท พุทธเตซะ จำกัด
นครราชสีมา 33 นาที
บริษัท นีโอ 727 จำกัด

2. Project Manager (Electrical)
1. ควบคุม ดูแล งานบริหารจัดการงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 2. จัดทำ S-Curve งานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้อย่างมีประสบการณ์ 3. แก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี 4. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูง
- เพศชาย
- อายุ 35 - 50 ปี
- เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ (ต่อรองได้)
บริษัท นีโอ 727 จำกัด
กรุงเทพมหานคร 35 นาที
บริษัท นีโอ 727 จำกัด

3. Senior QS (M&E) ประจำสำนักงานใหญ่
– ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงานให้ตรงตามแบบและ BOQ – ประมาณราคางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานระบบประปา งานระบบดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ งานระบบบำบัดน้ำเสีย – ประมาณราคาส่วนงานระบ
- เพศชาย อายุ 40 - 50 ปี
- จบปริญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ (ต่อรองได้)
บริษัท นีโอ 727 จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 35 นาที
บริษัท นีโอ 727 จำกัด

4. Electrical Designs Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.สามารถเขียนแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD/ Revit / BIM ได้ดี 2. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและเขียนแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี 3. สามารถถอดแบบได้
- เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท นีโอ 727 จำกัด
กรุงเทพมหานคร 35 นาที
บริษัท นีโอ 727 จำกัด

5. Site Engineer (Electrical Engineer)
ทำงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง 1. สามารถอ่านแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ 2. ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ 3. มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้เป็นอย่างดี 4. มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุ
- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- เงินเดือน : ตาม
บริษัท นีโอ 727 จำกัด
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 35 นาที
บริษัท นีโอ 727 จำกัด

6. Electrical Estimate Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. สามารถอ่านแบบระบบไฟฟ้าได้ดี 2. มีความรู้ความเข้าใจในการถอดแบบและประเมินราคาระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้ดี 3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้ 4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะ
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท นีโอ 727 จำกัด
กรุงเทพมหานคร 35 นาที
บริษัท วิทย์มงคล จำกัด

7. วิศวกรไฟฟ้า
1. สำรวจ และ ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและระบบงานที่เกี่ยวข้อง 2. ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์เรื่องต่างๆในด้านไฟฟ้าและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ทีมช่าง Installation ทีมช่าง Servic
- ชาย/หญิง (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางเขน,สายไหม 45 นาที
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

8. Engineering Trainee ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)ด่วนมาก !
- เรียนรู้งาน On The Job Training ในแผนกต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต 1 ปี ก่อนเข้าประจำแผนกวิศวกรในการผลิต *รายละเอียดงานเพิ่มเติม* 1.ปฏิบัติงานควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและขั้นตอนการปฏิบัติง
- วุฒิการศึกษา วศ.บ. (สามัญ หรือเทียบโอน)
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง
- เงินเดือน : 23,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 53 นาที
บริษัท ทีเค ฟิวเจอร์ จำกัด

9. วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
- ติดตั้งดูแล งานระบบ Fire Alarm System, Access Control System, CCTV System - ดูแลงานบริการหลังการขาย - ดูแลบำรุงรักษาประจำปี โครงการ อาคารต่างๆ เช่น Energy Complex, สวทช. (INC2), AEC Market, การบิ
- รับผิดชอบในงานบริการ
- ปริญญาตรีทุกสาขา (หากจบ สาขาไฟฟ้า, อีเลกทรอนิคส์ ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- เงินเดือน : 18,000 - ขึ้นอยู่กับการศึดษาและประสบการณ์
บริษัท ทีเค ฟิวเจอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 ชั่วโมง
บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด

10. วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ปฏิบัติงาน :ถนนพระราม3 หน้าที่และรายละเอียดของงาน: - ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม --------------------------- ติดต่อสอบถามเพ
- เพศชาย อายุ 33-45 ปี
- ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- เงินเดือน : ตามประสบการณ์
บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร 2 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
1.2168021202087