เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

สมัครงาน กดที่นี่

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2567 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2567 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 21-05-2024

2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, นายแพทย์ปฏิบัติการ(สาขาศัลยศาสตร์) ( ปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2567 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, นายแพทย์ปฏิบัติการ(สาขาศัลยศาสตร์) ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 21-05-2024

3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2567 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เงินเดือน : 16,500-18,150 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 21-05-2024

4. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2567 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 21-05-2024


5. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 7 มิถุนายน 2567 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 21-05-2024

6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2567 )
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่เกี่ยวข้อง ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) จัดเตรียมสถานที่และบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บและตรวจรับวัตถุเสพติด 2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บยาตามหลัก FIFO แบ่งประเภทของวัตถุเสพติด 3) จัดเก็บวัตถุเสพติดโดยแบ่งประเภทเป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เป็นยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ 4) จัดเตรียมวัตถุเสพติดตามรายการเบิก-จ่ายยาจากเอกสาร 5) ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเตรียมวัตถุเสพติด ก่อนจ่ายออกจากคลัง ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับบริการ 6) บันทึกข้อมูลและตัดจ่ายรายการวัตถุเสพติดในสต๊อกการ์ด 7) บริหารงานเอกสารข้อมูลการเบิก-จ่ายให้ตรงตามเอกสารขอเบิก / การเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับบริการ 8) ตรวจนับ stock ยา ให้ตรงตามบัญชีปริมาณคงคลัง 9) ตรว .. อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลงวันที่ 21-05-2024

7. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน ( ปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2567 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 21-05-2024

8. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2567 )
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิ .. อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลงวันที่ 21-05-2024

9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานการเงินและบัญชี ( ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2567 )
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ และ เงินงบกลาง การเก็บรักษา การนำส่งเงิน ใบสำคัญแทนตัวเงิน เบิกจ่ายเงินเดือนของเจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เงินช่วยพิเศษ เงินสวัสดิการ 2) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินทดรองราชการ 3) ดำเนินการ การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทำของ ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม/อบรม/ สัมมนา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าสาธารณูปโภค 4) บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS เบิกเงินในระบบ GFMIS นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกใน .. อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลงวันที่ 21-05-2024

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 8 มิถุนายน 2567 )
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชย์ฯ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เงินเดือน : 21,250 บาท ประเภท : จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - ปฏิบัติงานประจำที่คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ และสามารถไปปฏิบัติงานที่คณะพาณิชย์ฯ ศูนย์รังสิตได้ (มีรถบริการรับจากท่าพระจันทร์ - ไปส่งศูนย์รังสิต) - บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม เตรียมวาระการประชุม จดบันทึกและรายงานการประชุมได้ดี - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบเล่น Social Media - หากตัดต่อคลิปวิดีโอสำหรับลง Reels, Story, Tiktok ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - ปรับปรุง พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว - ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานเป็นทีมได้ - รักการบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และงานอื่นที่ได้ร .. อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงวันที่ 21-05-2024

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.046800136566162