สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ( 5 มกราคม - 31 มกราคม 2561 )

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี)
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ