สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ( 8 มีนาคม - 14 มีนาคม 2561 )

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ