สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการศึกษา,นักโภชนาการ,โรงพยาบาลพุทธชินราช,สำนักงานสาธารณสุขจังหวั

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการศึกษา,นักโภชนาการ,โรงพยาบาลพุทธชินราช,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป,เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น,ปวช,ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ