สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2561 )

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 ตามเอกสาร 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
เงื่อนไข : ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันที่บรรจุเข้ารับราชการ จึงสามารถขอโอนไปส่วนราชการอืนได้
เปิดรับสมัคร : วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ