สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานตัดผม   ( บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2561 )

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานตัดผม
อัตราเงินเดือน : 8610 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช. ปวส. ม.๓, ม.๖
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ