กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานโสตทัศนศึกษา,ช่างฝีมือทั่วไป   ( บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2561 )

กรมสุขภาพจิต
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานโสตทัศนศึกษา,ช่างฝีมือทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 0 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสารต้นฉบับ
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารต้นฉบับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารต้นฉบับ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารต้นฉบับ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ