กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)   ( 21 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2561 )

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ