กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 29 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561 )

88/7 หมู่ 4 ซ.สถาบันบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ