สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13)   ( บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561 )

ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ