สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2567 )

หน่วยงาน / องค์กร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รายละเอียด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานทุนหมุนเวียน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่เกี่ยวข้อง ด้านโลจิสติกส์ (Logistics)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1) จัดเตรียมสถานที่และบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บและตรวจรับวัตถุเสพติด
2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บยาตามหลัก FIFO แบ่งประเภทของวัตถุเสพติด
3) จัดเก็บวัตถุเสพติดโดยแบ่งประเภทเป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เป็นยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์
4) จัดเตรียมวัตถุเสพติดตามรายการเบิก-จ่ายยาจากเอกสาร
5) ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเตรียมวัตถุเสพติด ก่อนจ่ายออกจากคลัง ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับบริการ
6) บันทึกข้อมูลและตัดจ่ายรายการวัตถุเสพติดในสต๊อกการ์ด
7) บริหารงานเอกสารข้อมูลการเบิก-จ่ายให้ตรงตามเอกสารขอเบิก / การเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับบริการ
8) ตรวจนับ stock ยา ให้ตรงตามบัญชีปริมาณคงคลัง
9) ตรวจสอบสภาพภายนอกของวัตถุเสพติดในคลังให้อยู่ในสภาพไม่ชำรุดเสียหาย
10) จัดยาตามใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ เพื่อรอการตรวจสอบก่อนบรรจุหีบห่อ ส่งมอบให้ผู้รับบริการ
11) บรรจุหีบห่อและเตรียมส่งไปรษณีย์ / ส่งมอบที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
12) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้รับ และร่วมส่งมอบยา
13) ตอบคำถามทางโทรศัพท์ และทาง line
14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายวัตถุเสพติด
3) ความรู้เกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์
ทักษะ/สมรรถนะ : การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
๑) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์
๒) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
๓) ความมั่นคงทางอารมณ์
๔) มนุษย์สัมพันธ์
๕) บุคลิกภาพ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=40296
เว็บไซต์ / ลิงค์อื่นๆ

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.093600034713745